สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มีนาคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพรผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น

รายงานสำรวจสัตว์ในระบบนิเวศสวนผลไม้ เตือนระวังสัตว์พิษ
ในที่สุดทีมงานอาสาสมัครวิชาการ-วิจัยก็รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคราวนี้เป็นทีมสำรวจสัตว์ลงพื้นที่สวนผลไม้สำรวจความหลากชนิดของสัตว์ในสวนผล ไม้ในตำบลกองดิน จังหวัดระยอง เป็นการสำรวจเบื้องต้นและหารือกันในการทำงาน เนื่องจากการงานวิจัยตั้งโจทย์ให้ชุมชน เยาวชนมีส่วนร่วมในการสำรวจในครั้งต่อไป ดังนั้นวิธีการสำรวจจึงต้องออกแบบให้มีการผสมผสานระหว่างการให้การศึกษา (education) และการทำวิจัย (research) ซึ่งผลจะเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีแนวทางคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ร่วมสำรวจใน รูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ การสำรวจภายใต้โครงการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรภาคตะวันออก ดำเนินการโดยศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓-มีนาคม ๒๕๕๔ พื้นที่ดำเนินการปีแรกเป็นพื้นที่สวนผลไม้ ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

สัตว์ในประเทศไทย
@ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
@ สัตว์เลื้อยคลาน
@ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
@ นก
@ ปลา
@ กุ้ง กั้ง ปู
@ หอย
@ แมลง
@ แมงมุม
@ แมงหางดีด
@ กิ้งกือ
@ ตะขาบ
@ แมงป่อง
@ ไร เห็บ
@ ไส้เดือนดิน
@ ไรน้ำ
@ สัตว์ขนาดเล็กอื่น ๆ

ห้องเรียนคนทำค่าย

รายชื่อสัตว์ที่พบ
กระรอกหลากสี
กระจ้อน
กระเล็นปลายหูยาว
งูเห่า
งูสิง
งูแสงอาทิตย์
งูลายสาบคอแดง
งูเขียวพระอินทร์
จิ้งเหลนบ้าน
จิ้งจกดิน
จิ้งจกหางหนาม
ตุ๊กแกบ้าน
งูดินบ้าน
กบหนอง
คางคกบ้าน
อึ่งน้ำเต้า
อึ่งข้างดำ
อึ่งอ่างบ้าน
ปาดบ้าน
นกกางเขนบ้าน
นกเอี้ยงสาริกา
นกปรอดหน้านวล
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่
นกเอี้ยงหงอน
นกกะปูดใหญ่
นกกาแวน
นกเขาเปล้าธรรมดา
นกนกเอี้ยงหงอน
นกขมิ้นท้ายทอยดำ
นกอีแพรดแถบอกดำ
นกกิ้งโครงคอดำ
นกปรอดสวน
นกแซงแซวสีเทา
นกเขาชวา
นกเขาไฟ
นกเขาใหญ่
นกกวัก
นกกระติ๊ดขี้หมู
นกกระติ๊ดตะโพกขาว
นกสีชมพูสวน
นกกินปลีอกเหลือง
นกกินปลีคอสีน้ำตาล
นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ
นกกระจิ๊ดธรรมดา
นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น
นกกระจิ๊ดสีคล้ำ
นกกินแมลงอกเหลือง
นกจับแมลงสีน้ำตาล
นกจับแมลงคอแดง
ตะขาบบ้านธรรมดา
แมงมุมหลังหนามตรงแถบเหลือง
แมงมุมพเนจรบ้าน
แมงุนุ่งซิ่นใหญ่

แมงมุมใยทองท้องขนาน
แมงมุมใยทองท้องจุด
แมงมุมดินธรรมดา


ตัวอย่างสัตว์ที่สำรวจพบในพื้นที่สวนผลไม้
จากการสำรวจเบื้องต้น พบข้อสังเกตหลายประการ เช่น หากปล่อยให้เศษซากใบไม้หล่นทับถมโดยมีการ จัดการที่น้อยมาก ใบไม้จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเองตามธรรมชาติแ ต่ใช้เวลานาน และหากสะสมในปริมาณที่มากก็จะเป็นที่อยู่อาศัย อย่างดีให้กับสัตว์นานาชนิด รวมทั้งเหล่าสัตว์มีพิษหลายชนิด จากการสำรวจพบ งูเห่า งูลายสาบคอแดง งูมีพิษน้อย เช่น งูเขียวพระิอนทร์ งูสายม่าน งูแสงอาทิตย์ งูสิง เป็นต้น สัตว์ที่มีพิษอื่น ๆ เช่น แมงป่องบ้าน แมงป่องช้าง ตะขาบ เป็นต้น ดังนั้นหากมีการจัดการซากใบไม้และทำความ สะอาดพื้นสวน จัดเก็บให้เป็นระบบก็จะสามารถลดปริมาณสัตว์เหล่านี้ได้
งูงอด
แมงป่องช้าง
งูแสงอาทิตย์
กระสุนพระอินทร์
จิ้งเหลน
อึ่งลายขีด
ปาดบ้าน
งูลายสาบคอแดง
มดแดง
-