สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๕๓ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด เมษายน ๒๕๕๓
ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย
THAI NATURE EDUCATION CENTER

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
กิจกรรมธรรมชาติศึกษา
ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕


@ โครงการอบรมถอดรหัสป่า
@ โครงการยุววิจัยธรรมชาติวิทยา
@ Thailand Amateur Nature Explorer
@ โครงการพัฒนาผู้นำสื่อความหมาย ธรรมชาติ รุ่นที่ ๑
@ โครงการนักอนุกรมวิธานแมลงรุ่นเยาว์
@ โครงงานพัฒนาความสามารถด้านวิทยา ศาสตร์ ระดับเยาวชน

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพรผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันตก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
สืบค้นเพิ่มเติม
ห้องเรียนคนทำค่าย

บทความและสาระความรู้ เกี่ยวกับพันธุ์พืช
@ นักอนุกรมวิธานพืช( Biography of Botanist)
@ ระบบการจำแนกพันธุ์พืช (Introduction of Plant Systematic)
@ การใช้ลักษณะภายนอกของพืชในการจำแนก
@ รุกขวิทยาป่าไม้ศาสตร์แห่งภาคสนาม
@ การอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นอาศัย
@ จำแนกป่าเมืองไทยด้วยพรรณไม้ดัชนี
@ ไม้ยืนต้นหายากจากเขาหินปูน

ACANTHACEAE วงศ์เหงือกปลาหมอ
ACERACEAE วงศ์ก่วม
ANACARDIACEAE วงศ์มะม่วง
ANNONACEAE วงศ์น้อยหน่า
APOCYNACEAE วงศ์ตีนเป็ด
ARALIACEAE วงศ์เล็บครุฑ
ARISTOLOCHIACEAE วงศ์ไก่ฟ้า
AQUIFOLIACEAE วงศ์เน่าใน
AIZOACEAE วงศ์ผักเบี้ยทะเล
AMARANTHACEAE วงศ์บานไม่รู้โรย
ASCLEPIADACEAE วงศ์นมตำเลีย
ACORACEAE วงศ์ว่านน้ำ
AGAVACEAE วงศ์ศรนารายณ์
ALISMATACEAE วงศ์ขาเขียด
ALLIACEAE วงศ์หอม
AMARYLLIDACEAE วงศ์พลับพลึง
ANTHERICACEAE วงศ์ว่านเศรษฐี
ARACEAE วงศ์บุก บอน
ARECACEAE (PALMAE) วงศ์ปาล์ม
ASPARAGACEAE วงศ์หน่อไม้ฝรั่ง
ASPHODELACEAE วงศ์ว่านหางจระเข้
BALAOPHORACEAE วงศ์ขนุนดิน
BALSAMINACEAE วงศ์เทียนน้ำ
BEGONIACEAE วงศ์ดาดตะกั่ว
BETULACEAE วงศ์กำลังเสือโคร่ง
BIGNONIACEAE วงศ์แคหางค่าง
BIXACEAE วงศ์คำแสด
BOMBACACEAE วงศ์นุ่น
BORAGINACEAE วงศ์หญ้างวงช้าง
BROMELIACEAE วงศ์สับปะรด
BURMANNIACEAE วงศ์หญ้าข้าวก่ำ
CACTACEAE วงศ์กระบองเพชร
CAMPANULACEAE วงศ์มะลิดิน
CANNACEAE วงศ์พุืทธรักษา
CAPPARACEAE วงศ์กุ่ม
CAPRIFOLIACEAE วงศ์สายน้ำผึ้ง
CARYOPHYLLACEAE วงศ์คาเนชั่น
CELASTRACEAE วงศ์มะดูก
CHENOPODIACEAE วงศ์ชะคราม
CHLORANTHACEAE วงศ์กระดูกไก่
CHRYSOBALANACEAE วงศ์มะพอก
COCHLOSPERMACEAE วงศ์ฝ้ายคำ
COLCHICACEAE วงศ์ดองดึง
COMBRETACEAE วงศ์สมอ
COMMELLINACEAE วงศ์ผักปราบ
COMPOSITAE วงศ์ทานตะวัน
CONNARACEAE วงศ์ถอบแถบ
CONVALLARIACEAE วงศ์นางเลว
CONVOLVULACEAE วงศ์ผักบุ้ง
COSTACEAE วงศ์เอื้องหมายนา
CRASSULACEAE วงศ์กุหลาบหิน
CRUCIFERAE วงศ์ผักกาด
CRYPTERONIACEAE วงศ์กระทงลอย
CUCURBITACEAE วงศ์แตง
CYPERACEAE วงศ์กก
DATISCACEAE วงศ์สมพง
DIPTEROCARPACEAE วงศ์ยางนา
DIOSCOREACEAE วงศ์กลอย
DRACAENACEAE วงศ์จันผา วาสนา
DROSERACEAE วงศ์หญ้าน้ำค้าง

EBENACEAE วงศ์มะเกลือ
ELAEOCARPACEAE วงศ์มุ่นดอย
ELAEAGNACEAE วงศ์สลอดเถา
ERICACEAE วงศ์กุหลาบป่า
ERIOCAULACEAE วงศ์กระดุมเงิน
FAGACEAE วงศ์ก่อ
FLAGELLARIACEAE วงศ์หวายลิง
GENTIANACEAE วงศ์ดอกหรีดเขา
GESNERIACEAE วงศ์ย่านไก่แดง
GOODENIACEAE วงศ์รักทะเล
GUTTIFERAE วงศ์มังคุด
HANGUANACEAE วงศ์กง
HELICONIACEAE วงศ์ธรรมรักษา
HEMEROCALLIDACEAE หญ้าหนูต้น
HERNANDIACEAE วงศ์โพกริ่ง
HYPOXIDACEAE วงศ์หญ้าดอกคำ
ICACINACEAE วงศ์ดันหมี
ILLICIACEAE วงศ์โป้ยกั๊ก
IRIDACEAE วงศ์ว่านแม่ยับ ไอรีส
JUGLANDACEAE วงศ์ค่าหด
LAURACEAE วงศ์อบเชย
LABIATAE วงศ์กระเพรา
LECYTHIDACEAE วงศ์จิก
LEEACEAE วงศ์กะตังใบ
LENTIBULARIACEAE วงศ์สร้อยสุวรรณา
LINACEAE วงศ์ลินิน
LEMNACEAE วงศ์แหน
LILIACEAE วงศ์แตรวง
LIMNOCHARITACEAE วงศ์บอนจีน
LOWIACEAE วงศ์ปุดดิน
LOMANDRACEAE วงศ์หมากผู้หมากเมีย LORANTHACEAE วงศ์กาฝาก
LYTHACEAE วงศ์ตะแบก
MALPIGHIACEAE วงศ์โนรา
MENISPERMACEAE วงศ์บอระเพ็ด
MARANTACEAE วงศ์คล้า
MUSACEAE วงศ์กล้วย
MELASTOMATACEAE วงศ์โคลงเคลง
MORINGACEAE วงศ์มะรุม
MYRICACEAE วงศ์เอี้ยบ้วย
MYRTACEAE วงศ์ชมพู่
MYRISTICACEAE วงศ์เลือดควาย
์NEPENTHACEAE วงศ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง
NYCTAGINACEAE วงศ์บานเย็น
NYMPHAEACEAE วงศ์บัว
NYSSACEAE วงศ์คังคาก
OCHNACEAE วงศ์มิกกี้เมาท์
OLEACEAE วงศ์มะลิ
ONAGRACEAE วงศ์พญารากดำ
OPILIACEAE วงศ์ผักหวาน
ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้
OXALIDACEAE วงศ์กระทืบยอด
PANDANACEAE วงศ์เตย
PASSIFLORACEAE วงศ์กระทกรก
PEDALIACEAE วงศ์งา
PIPERACEAE วงศ์พริกไทย
PITTOSPORACEAE วงศ์สุมต้น
PLANTAGINACEAE วงศ์เที่ยนเกล็ดหอย
POACEAE วงศ์หญ้า
POLYGALACEAE วงศ์ผักไผ่
PONTEDERIACEAE วงศ์ผักตบ
PORTULACACEAE วงศ์ผักเบี้ย
PROTEACEAE วงศ์เหมือดคน
RAFFLESIACEAE วงศ์กระโถนฤาษี
RANUNCULACEAE วงศ์พวงแก้วกุดั่น
RHAMNACEAE วงศ์พุทรา
RUBIACEAE วงศ์เข็ม
RUTACEAE วงศ์ส้ม
SABIACEAE วงศ์มะยมหิน
SALICACEAE วงศ์สนุ่น
SANTALACEAE วงศ์ย่านตีเมีย
SAPOTACEAE วงศ์ละมุด
SAXIFRAGACEAE วงศ์อัสดง
SCROPHULARIACEAE วงศ์มณเทียรทอง

FERN เฟิน
มุมสาระความรู้ กล้วยไม้ เฟิน ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย หญ้า เห็ดราขนาดใหญ่ มอส ไลเคน สาหร่าย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก แมลง แมงมุม แมงป่อง กิ้งกือ ไส้เดือน ปลา หอยแห่งท้องทะเล หอยน้ำจืด หอยทากบก ปู กุ้งและกั้ง ป่าไม้เมืองไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาวะโลกร้อน สึนามิ
ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา

SMILACACEAE วงศ์เขืองสยาม
SOLANACEAE วงศ์มะเขือ
STAPHYLEACEAE วงศ์มะกอกพราน
STEMONACEAE วงศ์หนอนตายอยาก
STERCULIACEAE วงศ์ลำป้าง
STRELITZIACEAE วงศ์ปักษาสวรรค์
STYRACACEAE วงศ์กำยาน
SYMPLOCACEAE วงศ์เหมือด
TACCACEAE วงศ์ค้างคาวดำ
TRILLIACEAE วงศ์ฮุ้งตีนดอย
TYPHACEAE วงศ์ธูปฤาษี
ULMACEAE วงศ์พังแหร
UMBELLIFERAE วงศ์ผักชี
URTICACEAE วงศ์กะลังตังช้าง
VIOLACEAE วงศ์ใบพาย
VITACEAE วงศ์องุ่น
XYRIDACEAE วงศ์กระถินทุ่ง
ZINGIBERACEAE วงศ์ขิงข่า
ZYGOPHYLLACEAE วงศ์โคกกระสุน

Queen Sirikit Botancal Garden
Kew Garden
Thai Forest Herbarium

-