สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มกราคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น

บันทึกกิจกรรมค่ายเยาวชนย้อนหลัง
@ ค่ายโรงเรียนพิชญศึกษา
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนจิตรลดา
@ ค่ายสิ่งแวดล้อม เทศบาลกองดิน
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนวัดไผ่ตัน
@ ค่ายการเคหะแห่งชาติ สมุทรสาคร
@ ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า โรงงานยาสูบ
@ ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา ฯ
@ ค่ายล้านแสงหิ่งห้อย ฯ
@ ค่ายเขาใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ห้องเรียนคนทำค่าย

วันที่สองเป็นกิจกรรมดูนกยามเช้า สำรวจนกรอบ ๆ ชุมชน ซึ่งมีมากกว่า ๑๐๐ ชนิด งานนี้มีหลายคนประทับใจ โดยเฉพาะนักดูนกรุ่นเยาว์อย่างโด่งกับโจ กลายเป็นผู้นำดูนกในพื้นที่ พาพี่ ๆ ไปดูเป็ดผีเล็กทำรัง นับเป็นข้อมูลใหม่ในพื้นที่บ้านกองดินด้วย พอสายมาก็ศุกษาป่าเขาหินปูนในฐานเรียนรู้ต่าง ๆ เจอทั้งลิงและพรรณไม้หายาก

พี่เป้านำน้อง ๆ ดูนก ยามเช้า นกที่พบน่าสนใจ เช่น เหยี่ยวนกเขาชิครา นกบั้งรอกใหญ่ ส่วนภาพบน พี่เอื้องสอนน้อง ๆศึกษาพรรณไม้และการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อนำไปเทียบต่อไป

ปลายเดือนที่ผ่านมากลุ่มรักธรรมชาติบ้านกองดินร่วมกับเทศบาลตำบล กองดิน อ. แกลง จ. ระยอง จัดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเยาวชนจากกลุ่มรักธรรมชาติบ้านกองดิน มีพี่ ๆ วิทยากรจากศูนย์ธรรมชาติศึกษาประเทศไทย มาให้ความรู้และความสนุกสนาน กิจกรรมในงานมี กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ทำให้น้องเข้าใจคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในป่าชายเลน และการศึกษาธรรมชาติง่าย ๆ เช่น การศึกษาปลา พรรณไม้ หอย กุ้ง ปู งานนี้มีผู้เชี่ยวชาญหอย ปลาในพื้นที่ ซึ่งเป็นน้อง ๆ จากกลุ่มรักธรรมชาติกองดินเอง ทำเอาพี่ ๆ วิทยากรเขิน ๆ ดีนะที่มีดีกรีบัณฑิตใหม่จากคณะประมง ก็เลยได้ความรู้กันอย่างมากมาย ส่วนฐานนิเวศป่าชายเลนก็มีพี่ปริญญาโทจากมอ. หาดใหญ่ มาให้ความรู้ โดยตรงเลยครับ งานนี้พี่เขามาไกลเชียว

ค่ายอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลกองดิน ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
พี่เอื้องกำลังสอนการเก็บตัวอย่างพรรณไม้และอัดพรรณไม้แห้ง
เสมาชิกค่ายกำลังสำรวจหอยในแปลงศึกษา
กิจกรรมนักสืบสายน้ำโดยมีพี่อ๋อเป็นวิทยากรฐาน
เห็ดราขนาดใหญ่
-