สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด พฤษภาคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศธรรมชาติ ผืนป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ภาคตะวันออก

บันทึกกิจกรรมค่ายเยาวชนย้อนหลัง
@ ค่ายสิ่งแวดล้อม รร.พิชญศึกษา
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนจิตรลดา
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนวัดไผ่ตัน
@ ค่ายเยาวชนเทศบาลกองดิน
@ ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า โรงงานยาสูบ
@ ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา ฯ
@ ค่ายการเคหะแห่งชาติ สมุทรสาคร
@ ค่ายล้านแสงหิ่งห้อย ฯ
@ ค่ายเขาใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
@ ค่ายโครงงานวิทย์ รร..บ้านหมอฯ
@ ค่ายวิทย์ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา
@ ค่ายวิทย์ รร. เทศบาลวัดดอนไก่ดี
@ ค่ายรักษ์น้ำ รร. วัดสุขไพรวัน
@ ค่ายวิทย์ รร.เบญจมราชรังสฤษดิ์
@ ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิต

ห้องเรียนคนทำค่าย

กิจกรรมวันแรกหลังพิธีเปิด ทำความรู้จักคุ้นเคยกัน จากนั้นตอนบ่ายมีกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีฐาน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นักสืบสัตว์ป่า การอพยพ วิวัฒนาการและการคัดเลือกตามธรรมชาติ เรียนรู้ดูนก วาดภาพสัตว์ป่า เมื่อเสร็จกิจกรรมพักผ่อน ตอนใกล้ค่ำประกวดหุงข้าวหม้อสนาม ตกเย็นฟังพี่โดมบรรยายเรื่องการศึกษาสัตว์ป่ากลางคืน เสร็จบรรยายแยกย้ายกันสำรวจสัตว์ป่ากันอย่างสนุกสนาน สัตว์ที่พบ เช่น กบอ่องเล็ก กบหงอน แมงแส้ เขียดตะปาด เป็นต้น

วันที่สองตื่นเช้ามาดูนก แบ่งกลุ่มกันเดินบริเวณที่ทำการอุทยาน พบนกเด่น เช่น นกเปล้าธรรมดา นกขุนทอง นกกระติดตะโพกขาว นกเขียวคราม นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ เป็นต้น จากนั้นเดินป่าในเส้นทางน้ำตก จนถึงตอนเที่ยง ส่วนตอนบ่ายพักกันตามสบาย ชมน้ำตก จากนั้นสี่โมงเย็นฟังพี่ตุ๊บรรยายเรื่อง สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลาน โดยพี่ตุ๊นำเสนอให้ทุกคนสัมผัสสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด ทั้งงู จิ้งจก ตุ๊กแก ทำเอายี้กันหลายคน ตกค่ำมีกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อน

วันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และระบบนิเวศธรรมชาติ ในปีนี้เป็นปีที่ ๒ ซึ่งทางศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทยร่วมกับบริษัท โพเอม่า จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้จัดกิจกรรม ในชื่อ จัดค่ายวัยใส เข้าใจสัตว์ป่า ซึี่งมีนักศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงป่าตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน ทางศูนย์ ฯ ของเราได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกิจกรรมและหลักสูตรค่าย มีทั้งกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมวิชาการ และการบรรยาย ทีมงานประกอบด้วย พี่ตุ๊ นำทีม พี่เนย พี่ปุ้น พี่ทอม พี่ต้อง พี่แอ๊ด พี่แคน พี่อ๋อ และวิทยากร คือพี่โดม และพี่เอ็ด พี่ทั้งหมดเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่า จบด้านสัตว์ป่า จากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน

ค่ายวัยใส เข้าใจสัตว์ป่า ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ อช. เขาชะเมา-เขาวง จ. ระยอง
เวาดภาพสัตว์ป่าร่วมกัน
กิจกรรมฐานอพยพของสัตว์ป่า จำลองการขนไข่ของมด
วันที่สามมีกิจกรรมการบรรยาย โดยคุณรักษา สุนินทบูรณ์ บรรยายเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า โดยเฉพาะกรณีของช้างป่ารอบป่าตะวันออก หลังจากเสร็จกิจกรรมก็มอบรางวัล เจ้าหน้าที่รอบมอบของจากกิจกรรมค่าย พิธีปิดและปลูกต้นไม้ร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ
ฐานนักสืบสัตว์ป่า หาสาเหตุการตายของกวางจากกระเพาะกวาง
รายงานโดย นกขุนทองแห่งป่าตะวันออก
เห็ดและราขนาดใหญ่
ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
บันทึกการเดินทางย้อนหลัง
นกกระจอกใหญ่ งานแต่งงานและเหล่าแมลง
บันทึกนกจากเขาสอยดาว

บันทึกจากต้นหว้าในช่วงเวลาปิดเทอมร้อน
ขีดความสามารถรองรับด้านสัตว์ป่า
แนวทางวนเกษตรที่บ้านกุเตอร์โก

เห็ดกินได้ในป่าชุมชนดงใหญ่กับวันวาร
บันทึกจากผ้าป่าสามัคคีที่บ้านกุเตอร์โก
จากผ้าป่าสามัคคีสู่งานวิจัยในบ้านกุเตอร์โก
สำรวจและเรียนรู้โฮย่ากับผู้เชี่ยวชาญ
บันทึกจากประชุมเชิงปฏิบัติการเขาหินปูน
การสำรวจของนักสำรวจธรรมชาติรุ่นเยาว
ประชุมสรุปผลงานโครงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง
-