สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มิถุนายน ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
บันทึกกิจกรรมค่ายเยาวชนย้อนหลัง
@ ค่ายโรงเรียนพิชญศึกษา
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนจิตรลดา
@ ค่ายเยาวชนบ้านกองดิน
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนวัดไผ่ตัน

@ ค่ายการเคหะแห่งชาติ สมุทรสาคร
@ ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า โรงงานยาสูบ
@ ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา ฯ
@ ค่ายล้านแสงหิ่งห้อย ฯ
@ ค่ายเขาใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
@ ค่ายโครงงาน ฯรร.บ้านหมอพัฒนาฯ
@ ค่ายวิทย์ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา
@ ค่ายวิทย์ รร. เทศบาลวัดดอนไก่ดี
@ ค่ายรักษ์น้ำ รร. วัดสุขไพรวัน
@ ค่ายวิทย์ รร. เบญจมราชรังสฤษดิ์
@ ค่ายเยาวชน สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ห้องเรียนคนทำค่าย

ส่วนหนึ่งของภาพกิจกรรมผ้าป่าสามัคคีโครงการวนศาสตร์เพื่อชาติ เพื่อช้างไทยฯ
เห็ดและราขนาดใหญ่
ร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมที่นี่
วนกร๖๐ : ภาพ
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓

โครงการได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ บ้านกุเตอร์โกล ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก คณะทำงานได้มอบอุปกรณ์กีฬา ขนม ให้กับนักเรียนในชุมชน กิจกรรมมีปลูกป่า ซึ่งประกอบด้วยพืชเกษตร ไม้ยืนต้นเอนกประสงค์ ได้แก่ กาแฟ ยูคาลิปตัส พฤกษ์ ไผ่บงหวาน ไผ่หกหวาน ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้แจกจ่ายพันธุ์ไม้ให้กับ คนในชุมชนเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของตน เองด้วย

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญใน โครงการ ขอให้ผลจากการกระทำความดีของ ผู้มีจิตกุศลทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป งานการปลูกป่าจะสำเร็จลงไม่ได้หาก ไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคน ในชุมชนกุเตอร์โก ขอบคุณกำนันตำบลกุเตอร์โกและคณะ กรรมการทุกท่าน

ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
บันทึกการเดินทางย้อนหลัง
นกกระจอกใหญ่ งานแต่งงานและเหล่าแมลง
บันทึกนกจากเขาสอยดาว

บันทึกจากต้นหว้าในช่วงเวลาปิดเทอมร้อน
ขีดความสามารถรองรับด้านสัตว์ป่า
แนวทางวนเกษตรที่บ้านกุเตอร์โก

เห็ดกินได้ในป่าชุมชนดงใหญ่กับวันวาร
สำรวจและเรียนรู้โฮย่ากับผู้เชี่ยวชาญ
บันทึกจากประชุมเชิงปฏิบัติการเขาหินปูน
บการสำรวจของนักสำรวจธรรมชาติรุ่นเยาว
ประชุมสรุปผลงานโครงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง
-