สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด พฤษภาคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
บันทึกกิจกรรมค่ายเยาวชนย้อนหลัง
@ ค่ายโรงเรียนพิชญศึกษา
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนจิตรลดา
@ ค่ายเยาวชนบ้านกองดิน
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนวัดไผ่ตัน

@ ค่ายการเคหะแห่งชาติ สมุทรสาคร
@ ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า โรงงานยาสูบ
@ ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา ฯ
@ ค่ายล้านแสงหิ่งห้อย ฯ
@ ค่ายเขาใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
@ ค่ายโครงงานวิทย์ รร.บ้านหมอ ฯ
@ ค่ายวิทย์ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา
@ ค่ายวิทย์ รร. เทศบาลวัดดอนไก่ดี
@ ค่ายรักษ์น้ำ รร. วัดสุขไพรวัน
@ ค่ายวิทย์ รร.เบญจมราชรังสฤษดิ์
@ ค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิต
ห้องเรียนคนทำค่าย
ในวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทยได้รับความไว้วางใจจากกองพัฒนาชุมชนที่ ๔ การเคหะแห่งชาติให้เป็นวิทยากรค่ายศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการชุมชนสีขาวต้านภัยยาเสพติด ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีน้อง ๆจากชุมชนต่าง ๆ ของการเคหะแห่งชาติประมาณ ๑๒๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้มีพี่ ๆ จากกลุ่มหยดน้ำเข้าร่วมเป็นวิทยากร ประกอบด้วยพี่เต่า พี่ตุ้ย พี่ชาติ พี่อ๋อ พี่เนย พี่ทอม พี่นก พี่ติ๊ก กิจกรรมวันแรกน้อง ๆ เดินทางมาถึงตอนบ่าย จากนั้นเข้าชมวิดีทัศน์แนะนำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกทางธรรมชาติของโลก และการปฏิบัติตนในการเข้าค่ายศึกษาธรรมชาติ หลังจากนั้นก็แยกย้ายกลุ่มกันเดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติใกล้ที่ทำการอุทยาน ฯ ตอนค่ำชมภาพนกสวย ๆ และธรรมชาติจากสถานที่ต่าง ๆ ฟังเรื่องเล่าประสบการณ์จากพี่ ๆ และมีการแสดงของน้อง ๆ ค่าย ก่อนจะแยกย้ายกันพักผ่อน

โครงการชุมชนสีขาวต้านภัยยาเสพติด ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ค่ายศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช้าของวันที่สองตรงกับวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ พวกเราออกมาดูนก พอสายประมาณสองโมงเช้าก็กลับมารับประทาน อาหารเช้า สรุปกิจกรรมดูนก และสรุปกิจกรรมค่าย ปิดค่ายจากนั้นก็เดินทางกลับ
ภาพ : กิจกรรมดูนกและบันทึกธรรมชาติ
เห็ดและราขนาดใหญ่
พี่อ๋อถ่ายภาพหมู่ร่วมกับน้อง ๆ กลุ่ม
ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
บันทึกการเดินทางย้อนหลัง
นกกระจอกใหญ่ งานแต่งงานและเหล่าแมลง
บันทึกนกจากเขาสอยดาว

บันทึกจากต้นหว้าในช่วงเวลาปิดเทอมร้อน
ขีดความสามารถรองรับด้านสัตว์ป่า
แนวทางวนเกษตรที่บ้านกุเตอร์โก

เห็ดกินได้ในป่าชุมชนดงใหญ่กับวันวาร
สำรวจและเรียนรู้โฮย่ากับผู้เชี่ยวชาญ
บันทึกจากประชุมเชิงปฏิบัติการเขาหินปูน
บการสำรวจของนักสำรวจธรรมชาติรุ่นเยาว
ประชุมสรุปผลงานโครงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง
-