สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มีนาคม ๒๕๖๐

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp

ห้องเรียนธรรมชาติวิทยา
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
บันทึกกิจกรรมค่ายเยาวชนย้อนหลัง
@ ค่ายโรงเรียนพิชญศึกษา
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนจิตรลดา
@ ค่ายเยาวชนบ้านกองดิน
@ ค่ายวิทย์ ฯ โรงเรียนวัดไผ่ตัน

@ ค่ายการเคหะแห่งชาติ สมุทรสาคร
@ ค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่า โรงงานยาสูบ
@ ค่ายสืบทอดภูมิปัญญา ฯ
@ ค่ายล้านแสงหิ่งห้อย ฯ
@ ค่ายเขาใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
@ ค่ายโครงงานฯ รร.บ้านหมอพัฒนาฯ
@ ค่ายวิทย์ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา
@ ค่ายรักษ์น้ำ รร.วัดสุขไพรวัน
ห้องเรียนคนทำค่าย
อากาศชื้นและสดชื่นของเช้าวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ พวกเราอาสาสมัครวิทยากรของศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทยเดินทางมาถึงเขาใหญ่เวลาเจ็ดโมงเช้าเศษ ๆ จากนั้นรับประทานอาหารเช้าและกำหนดจุดกิจกรรมฐานเรียนรู้ ก่อนที่น้อง ๆ และคุณครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีจะมาถึง เมื่อน้อง ๆมาถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เปิดวีดีทัศน์เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และมรดกทางธรรมชาติของโลกให้น้อง ๆ ชม ก่อนจะไปรับประทานอาหารเที่ยง กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านฐานเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ แรงและพลังงาน บูรณาการใบไม้ห่มโลก ระบบนิเวศและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สสารและการเปลี่ยนแปลง จนถึงเวลาใกล้ค่ำจึงพักอาบน้ำ และรับประทานอาหารเย็น ในคืนนี้จะมีกิจกรรมส่องสัตว์ ก่อนจะออกไปส่องสัตว์ก็ฟังบรรยายจากพี่ตุ๊เรื่องสัตว์ป่าที่หากินในตอนกลางคืนในเขาใหญ่
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ค่ายวิทยาศาสตร์และธรรมชาติศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
หลังจากกลับมาจากเดินป่าศึกษาธรรมชาติ น้อง ๆ ได้รับหัวข้อให้แสดงละคร ในค่ำคืนนี้ น้อง ๆ พอถึงเวลา น้อง ๆ แสดงละครกันได้อย่างสนุกสนาน โดยหยิบความรู้ที่ได้จากการศึกษาธรรมชาติเป็นประเด็นในการแสดง
เห็ดและราขนาดใหญ่
กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ เห็ดและราขนาดใหญ่ในระบบนิเวศ ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต พืชพันธุ์และการจำแนก นักสืบพื้นพิภพ ร่องรอยสัตว์ป่า ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สามารถลุล่วงด้วยดี อุปสรรคที่สำคัญในการเรียนรู้คือ ทาก ซึ่งเป็นธรรมดาสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยจะกลัวมาก ทำให้ไม่มีสมาธิที่จะสนใจเรียนรู้เรื่องราวอื่นใน เส้นทาง กิจกรรมศึกษาเห็ดราเป็นกิจกรรมเด่น เพราะตรงกับช่วงที่พื้นป่ามีความชื้นสูง ทำให้พบเห็นเห็ดหลายชนิด เป็นวัตถุดิบอย่างดี ในการนำเสนอ
ร่วมแสดงความคิดเห็นกิจกรรมที่นี่

วันที่ ๒๘ สิงหาคมเป็นกิจกรรมเดินป่า แม้ตอนเช้ามืดฝนจะตกหนัง แต่พอสายได้เวลาเดินฝนก็หยุด ทำให้อากาศชื้น ๆ เส้นทางที่เราตั้งใจจะเดินคือเส้นทางมอสิงโต กับกองแก้ว เราได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อุทยาน ให้เดินเฉพาะเส้นกองแ้ก้ว แม้เส้นทางจะสั้น แต่เรื่องราวในป่าก็น่าสนใจ ฝนตกชุ่มฉ่ำ ป่าชุ่มชื้นทำให้พบเห็ดได้มากมายระหว่าง ทาง และยังเดินศึกษาธรรมชาติสองข้างทาง ระระหว่างเดินกลับค่ายสุรัสวดี เช่น หอดูสัตว์มอสิงโต อ่างเก็บน้ำสายศร กว่าจะถึงที่พักก็เกือบบ่ายสามโมงพอดี

ฅนไทบ้าน : รายงาน
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

คณะวิทยากร
นายประสิทธิ์ วงษ์พรม (พี่ตุ๊)
นายอาณัติ พงษ์วัน (พี่แอ๊ด)
นายภูรินทร์ สขรีไพศาล (พี่ฟิล์ม)
นายนิรันดร์ กองไผ่กลาง (พี่อ๋อ)
นายวิฑูรย์ สดใส (พี่ไก่)
นางสาววรพรรณ หลักฉั่ว (พี่เบล)
นางสาวชฎาพร เพชรประพันธุ์ (พี่บู)
นางสาวสุนันทินี โพธิ์เกิด(พี่กี๋)
นางสาวปวิณรัตน์ พิชิตบวรศักดิ์ (พี่มิ้นท์)
นางสาวพัชรี ยศปัญญา(พี่แนน)
นางสาววรางคณา สาธุพันธุ์(พี่แต้ว)


ภาพซ้าย: ฟังการแนะนำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และพื้นที่มรดกโลก ก่อนจะเริ่มต้นกิจกรรม
๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
เช้าวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ หลังรับประทานอาหารเช้า ทำการประเมินกิจกรรม จากนั้นก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ เสียงสะท้อนจากน้อง ๆ ค่ายส่วนใหญ่อยากให้จัดค่ายแบบนี้ และอยากให้เพิ่มวันดำเนินการ พี่ ๆ ให้ความรู้ได้ดีและสร้างความสนุกสนาน ส่วนมุมมองของพี่ ๆ ที่มีต่อน้อง ๆ น้องสามารถเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับกิจกรรมได้ดี สังเกตได้จากวันแรก ๆ ไม่ค่อยสนใจนักแต่วันต่อมาน้องสนใจและสนุก กับการเรียนรู้ หากมีเวลามากกว่านี้จะทำให้น้อง ๆ สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น
ภาพบน: พี่ตุ๊บรรยายเรื่องสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน
ภาพซ้าย: พี่ตุ๊สอนเรื่องร่องรอยกองมูลกวาง
ภาพบนซ้าย : คณะวิทยากร
ภาพล่างขวา : ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก
-