สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๑-๒๕๖๐ โดย ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย แก้ไขล่าสุด มีนาคม ๒๕๖๐
English

@ บันทึกกิจกรรม
@ บันทึกธรรมชาติและการเดินทาง
@ ห้องสมุดธรรมชาติวิทยา
@ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บทความ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของเรา โครงการวิจัย อาสาสมัคร งานบริการ
เรียนรู้ธรรมชาติเพื่อชีวิต
หน่วยปฏิบัติการธรรมชาติวิทยา
* หน่วยวิจัยป่าชุมชนดงใหญ่
* หน่วยปฏิบัติการภาคตะวันออก
* หน่วยปฏิบัติการภาคใต้
* หน่วยปฏิบัติการถ้ำและเขาหินปูน
* หน่วยปฏิบัติการภาคเหนือ
ห้องเรียนพันธุ์พืช
ธรรมชาตินานาสัตว์
ห้องเรียนนิเวศวิทยา
ห้องเรียนชุมชนท้องถิ่น
อ่านข่าว
ห้องเรียนคนทำค่าย
เห็ดและราขนาดใหญ่
มุมสาระความรู้ กล้วยไม้ เฟิน ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย หญ้า เห็ดราขนาดใหญ่ มอส ไลเคน สาหร่าย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นก แมลง แมงมุม แมงป่อง กิ้งกือ ไส้เดือน ปลา หอยแห่งท้องทะเล หอยน้ำจืด หอยทากบก ปู กุ้งและกั้ง ป่าไม้เมืองไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาวะโลกร้อน สึนามิ
๙-๑๐ กพ. ๒๕๖๐ วิทยากรค่ายศึกษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ณ อช.เขาสามหลั่น จ. สระบุรี
Education Activities 2017

@ Wildlife Education #1
@ Young Naturalist
@ Amateur Nature Explorer
@ Nature Interpretation for Trainer
@ IPM in permaculture
@ Science Talent Youth Camp
๑-๒ กพ. ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครร่วมลงพื้นที่โครงการป่ารักน้ำในพระราชดำริฯ ณ จังหวัดสกลนคร ร่วมวางแผนงานวิจัยความหลากหลาย ทางชีวภาพและแนวทางการพัฒนาชุมชน
๓-๔กพ. ๒๕๖๐ วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๔
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ณ สวนแสงตะวัน บางคนที
จ. สมุทรสงคราม ให้ความรู้เรื่อง แมงมุมกับการจัดการ
แบบชีววิธีในระบบนิเวศเกษตร
ประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา

๗-๑๑ มี.ค. ค่ายวิทยาศาสตร์ รร.เบญจมราชูทิศ ปัตตานี ณ ลำป่ารีสอร์ท จ. พัทลุง
๑๔-๑๗ มี.ค. สำรวจสังคมพืชในพื้นที่โครงการ ป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒๓-๒๖ มี.ค. สำรวจแมลงและแมงมุมในพื้นที่ อนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมากจาก พระราชดำริ ต.สนามไชย จ.จันทบุรี

กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
บันทึกการเดินทางย้อนหลัง
นกกระจอกใหญ่ งานแต่งงานและเหล่าแมลง
บันทึกนกจากเขาสอยดาว

บันทึกจากต้นหว้าในช่วงเวลาปิดเทอมร้อน
ขีดความสามารถรองรับด้านสัตว์ป่า
แนวทางวนเกษตรที่บ้านกุเตอร์โก

เห็ดกินได้ในป่าชุมชนดงใหญ่กับวันวาร
บันทึกจากผ้าป่าสามัคคีที่บ้านกุเตอร์โก
จากผ้าป่าสามัคคีสู่งานวิจัยในบ้านกุเตอร์โก
สำรวจและเรียนรู้โฮย่ากับผู้เชี่ยวชาญ
บันทึกจากประชุมเชิงปฏิบัติการเขาหินปูน
การสำรวจของนักสำรวจธรรมชาติรุ่นเยาว
ประชุมสรุปผลงานโครงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง
๑๕-๑๗ กพ. ๒๕๖๐ วิทยากรค่ายศึกษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระดับชั้นป. ๖ โรงเรียนวรรณสว่างจิต ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา